Gemeente onderzoekt nieuwbouw Peize
Wat, waar, hoeveel en wanneer, in 2016 wordt meer duidelijk over woningbouw aan de Achteromweg

Zoals wethouder Kosters bij de bouwstart van de bijna laatste kavels op Lange Streeken II liet weten is de gemeente aan het studeren op nieuwbouw aan de zuidzijde van Peize. Dit blijkt uit de antwoorden van de algemene beschouwingen door het College. Begin 2016 hoopt men aan te kunnen geven of het haalbaar is om deze ontwikkeling te vervolgen. Bij een positief resultaat zal ingezoomd worden op exacte locatie en de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure gestart worden.

Het College vindt de groene ruimten in het Peize van een dergelijke hoge kwaliteit dat de keuze om buiten Peize te zoeken gerechtvaardigd is. Hiermee wordt een raadsbesluit van de voormalig gemeente Peize nogmaals onderstreept. Over de aanpak van de Achteromweg is de gemeente met Dorpsbelangen in gesprek.

Carpool/fietsenstalling
Het College is bezig met een uitgebreider plan om de situatie rondom de bushalte aan de rondweg van Peize te verbeteren. Naast het tekort aan veilige overdekte fietsparkeerplaatsen, ontbreekt er namelijk ook een goede looproute naar de halte en is er onderhoud nodig aan het fietspad. Nadat het plan gereed is wordt gekeken of de benodigde financiering gevonden kan worden.

Terug naar archief overzicht
of het vorige item
3 novWijkschouw door Peize noord

of het volgende item
4 novUitleg filedosering N372